Game results of 2016 The 5th GCC Int'l Guitar Festival

POSTED ON 2016-07-27 16:19 | BY GCC

Guitar competition

Open group:

 

1st : Yun Duan  (Tianjin Conservatory of Music)

2nd : You Wu   (Vienna Academy of Music)

3rd : Nicola Montella (Italy

4th : Wojciech Mateusz RysieckiPoland

5th : Dmytro Omelchak (Germany)

6th : Hanyuan Huang (Guangzhou Xinghai Conservatory of Music)

 

Youth group:

 

1st : Yingjian Hu (Anhui, China)

2nd : Fangjun Zhou (Anhui, China)

3rd : Wendi Deng (Hunan, China)

4th : Yuchun Yang (Anhui, China)

5th : Xin Jin (Germany)

6th :Marianna WeronikaPoland

 

Juvenile group:

 

1st : Xiaoluan Gu (Anhui, China)

2nd : Kaiyang Sun(Henan, China)

3rd : Ziyi Zhao (Xi'an, China)

4th : Yutong Pei (Shandong, China)

5th : Peian Rong (Xinjiang, China)

6th : Shuo Yu (Hangzhou,China)

 

Children group A:

 

1st : Muxin Li (Hangzhou,China)

2nd : Xinxing Yao(Hangzhou,China)

3rd : Jieyu Wang (Anhui, China)

4th : Bofei Zhang (Hunan, China)

5th : Liuchang He (Shandong, China)

6th : Wenmu Bi(Hunan, China)

 

Children group B:

 

1st : Xinru Dong (Hangzhou,China)

2nd : Shijie Xu(Anhui, China)

3rd : Changjun Lv(Hunan, China)

4th : Yihan Feng(Hunan, China)

5th : Songyang Li (Jiangsu, China)

6th : Yanfu Ding(Guangzhou, China)

THE END
Scan To Share