GAME RESULTS OF 2017 THE 6TH GCC INT'L GUITAR FESTIVAL

POSTED ON 2017-07-28 20:53 | BY GCC


The 6th GCC China (Changsha) International Guitar Festival
Open group:
1st : vacancy
2nd : vacancy
3rd : Julio Quimbayo Bolanos (Costa Rica)
4th : Alexandra Velasco Svoboda(Australia)
5th : disqualified
6th : disqualified

 

Youth group:

1st:Zhang Yang (Guang dong fo shan )
2nd:Yang Guoyu(Guang dong guang zhou )
3rd:Qian Yitong(Bei jing )
4th:Yang Zhelin(Hu nan chang de )
5th:Sun Kaiyang (He nan deng feng )
6th:Zhou Yuheng (Guang xi yu lin )


Children group A:

1st:Shangguan Xinyi(Zhe jiang wen zhou)
2nd:Wang Jieyu(An hui ma an shan)
3rd:Zhu Lidan(An hui chao hu)
4th:Yu Zihan(Hei long jiang ha er bin)
5th:Jiang Hanfei(Hu nan zhu zhou)
6th:Zheng Likai(Hu nan chang sha)


Children group B:

1st:Ren Bihan(Zhe jiang hang zhou)
2nd:Zhou Ziran(Fu jian fu zhou)
3rd:Gao Shang(Fu jian fu zhou)
4th:Wang Zekai(Hu nan yue yang)
5th:Wang Mengqi(Zhe jiang hang zhou)
6th:Xiao Yixuan(Hu nan chang de)


The third essay contest champion
Franck Ladouce (France)THE END
Scan To Share