GAME RESULTS OF 2018 THE 7TH GCC INT'L GUITAR FESTIVAL

POSTED ON 2018-07-17 16:35 | BY GCC

The 7th GCC China (Changsha) International Guitar Festival


Open group:

1st : Ji Hyung Park(Korea)

2nd :Giacomo Susani(Italy)

3rd : Bokyung Byun(Korea)

4th : 杨灏(HaoYang(China)

5th : Lazhar Cherouana(France)

6th : 王子飞(Zifei Wang(China)

Youth group:

1st:Zhao Ziyi (Xi'an, Shanxi)

2nd:Zhu Yunai (Guangzhou, Guangdong)

3rd:Cai Kaien (Guangzhou, Guangdong)

4th:Sun Haoran (Xi'an, Shanxi)

5th:Zhu Lidan (Chaohu, Anhui)

6th:Huang Xilong (Foshan, Guangdong)

Children group A:

1st:Jiang Jiaxin (Wenzhou, Zhejiang)

2nd:Jiang Ruqi (Wenzhou, Zhejiang)

3rd:Jiang Hanfei (Zhuzhou, Hunan)

4th:Li Guangxiang (Ma'anshan, Anhui)

5th:Zheng Yuhao (Chaohu, Anhui)

6th:Huang Siqi (Hangzhou, Zhejiang)

Children group B:

1st:Le Yihao (Hangzhou, Zhejiang)

2nd:Tao Yang Chengxin (Hangzhou, Zhejiang)

3rd:Li Binghui (Hangzhou, Zhejiang)

4th:Wen Yanqi (Zhuzhou, Hunan)

5th:Wang Zekai (Yueyang, Hunan)

6th:Shen Yanhe (Hangzhou, Zhejiang)

The fourth session contest champion

Konstantin Vassiliev (Russia)

The Legend of Syrinx

THE END
Scan To Share