GAME RESULTS OF 2019 THE 8TH GCC INT'L GUITAR FESTIVAL

POSTED ON 2019-09-02 21:14 | BY GCC
Open group:
1st :  Johan·Smith (Switzerland)
2nd : 穆怀聪(Huaicong Mu) (China)
3rd:  Lazhar·Cherouana   (France)
4th: 杨哲麟(Zhelin Yang) (China)
5th: 梁洁民(Jiemin Liang) (Taiwan, China)
6th: 田翔宇(Xiangyu Tian) (China)

Juvenile group
1st : Zhu Xiai (Guangzhou, Guangdong)
2nd : Gu Dasen (Baoding, Hebei)
3rd: Sun Haoran (Xi'an, Shaanxi)
4th:Qiu Yige (Guangzhou, Guangdong)
5th: Chen Xingya (Wuhan, Hubei)
6th: Chen Yihui (Guangzhou, Guangdong)

Children's Group A
1st : Jiang Ruqi (Wenzhou, Zhejiang)
2nd : Liu Ruting (Shijiazhuang, Hebei)
3rd: Sha Qianxi (Harbin, Heilongjiang)
4th: Zheng Lijun (Changsha, Hunan)
5th: Li Guangxiang (Maanshan, Anhui)
6th: Chen Jiayou (Changde, Hunan)

Children's Group B
1st : Pan Yuze (Hangzhou, Zhejiang)
2nd : Zhang Xinge (Bengbu,Anhui)
3rd :  Mao Wuyue (Hangzhou, Zhejiang)
4th: Han Weiduo (Hangzhou, Zhejiang)
5th: Lin Yifeng (Nanchang, Jiangxi)
6th: Chen Yimu (Harbin, Heilongjiang)

The 5th Composer Competition
The first prize
Cristiano Porqueddu (Italy)
《The Fire Rite》

Winning Prize
Cameron O'Connor (USA/Canada)
《Perturbation Variations》

THE END
Scan To Share